Certifikáty

Získali sme tyto certifikáty pre ISO 9001:2008 a HACCP

Certifikát SGS
Certifikát Bureau Veritas
Akciová spoločnosť POĽNONÁKUP LIPTOV Liptovský Mikuláš, bola založená 1. mája 1992. Pred založením akciovej spoločnosti, organizácia bola známa pod názvom Poľnohospodársky nákupný a zásobovací závod, s vyše štyridsaťročnou tradíciou.
Feed

priemyselná výroba kŕmnych zmesí vrecovaná a voľne ložená pre všetky druhy hospodárskych zvierat, vrátane ich rozvozu špeciálnymi nákladnými vozidlami

Feed

nákup a predaj, ošetrovanie, skladovanie a odbyt rastlinných výrobkov, poskytovanie služieb sušenie a čistenie obilia

Feed

servisná analytická - laboratórna činnosť na zákazku

Feed

preprava rôznych materiálov v cestnej nákladnej doprave

Feed

váženie nákladných automobilov na digitálnej váhe