• POĽNONÁKUP LIPTOV a.s.
  • 1. mája 1849
  • Liptovský Mikuláš
  • Slovensko, 03104
IČO
315 627 61
DIČ
2020428069
IČ DPH
SK2020428069
Kontakt Telefónne číslo Mobilné číslo Faxové číslo E-Mail
Riaditeľ p. Marián Krčah 044 - 55 22 074 0903520294 044 - 55 23 373 polnonakup@polnonakup.sk
Asistent riaditeľa p. Ing. D.Fillo 044 - 55 22 074 0911106641 044 - 55 23 373 objednavky@polnonakup.sk
Manažér ekonomického oddelenia p.Ing. M.Šintajová 044 - 55 23 376 0903281316 044 - 55 23 373 msintajova@polnonakup.sk
Vedúca ISO, HACCP, výroby a krmív p. Ing.M. Vlhová 044 - 55 22 074 0903237669 044 - 55 23 373 objednavky@polnonakup.sk
Personalistika a mzdy p.Kňavová 044 - 55 22 074 0905800452 044 - 55 23 373 eknavova@polnonakup.sk