• Nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov
    • Celková kapacita obilných síl a skladov je 21 000 ton. Špecializujeme sa na skladovanie repky ozimnej a obilia (pšenica, jačmeň, raž, ovos)
  • Prevádzkovanie verejného skladu
  • Poskytovanie poľnohospodárskych služieb
    • Sušenie a čistenie obilia zabezpečuje nová sušiareň Mathews Company 1075